Når borgerne bestemmer over pengene

I et større samarbejde på tværs af magistratsafdelinger blev der lagt 320.000 kr. ud til oplandsbyen Tranbjerg igennem den digitale platform Sammen om Aarhus. Det skete som led i udviklingen og afprøvningen af den demokratiske metode deltagerbudgetter. Participatory budgetting, som det hedder på engelsk, er en demokratiform, hvor borgere får direkte beslutningskraft over den politiske budgetlægning og prioritering. Deltagerbudgetter er i kraftig vækst verden over og Byrådet skal snart tage stilling til anvendelsen fremover i Aarhus Kommune.

Og hvad ville man så gerne bruge penge på i Tranbjerg?

Fællesskab, bevægelse, borgerdrevet og tilgængeligt blev overskrifterne for, hvad pengene kunne gå til. Men indenfor de overskrifter var der frit spil for borgernes fantasi, ønsker og innovation.

I alt oprettede borgerne 14 forslag, hvoraf 12 blev godkendt. Herefter var 1213 personer inde på www.sammenomaarhus.dk og fordele de 320.000 kr. Det svarer til 16 % af alle borgere fra 15 år og opefter i Tranbjerg. Følgende projekter fik nok stemmer til at komme på budgettet:

  • Værested for byens Unge
  • Junglesti for børn og barnlige sjæle
  • Parkour bane
  • Tilgængeligt udstyr til kunstgræsbane i Tranbjerg
  • Opgradering af 0.klasses skolegård
  • Kort over ruter og spændende steder i Tranbjerg

Se det fulde afstemningsresultat og fordeling af midlerne på Sammen Om Aarhus' hjemmeside. Her kan du også trykke på det enkelte forslag og læse mere om dem.

Værdi for borgerne og demokrati forenes i deltagerbudgetter

Ved at lade borgere definere udfordringerne, løsningerne og lave den økonomiske prioritering i samskabelse med kommunens sparring og rammesætning, skabes der mere værdifulde løsninger. Samtidig flyttes det demokratiske medborgerskab og ansvar direkte ud i lokalsamfundet.

Digital platform opnår bredde i tilgængelighed og håndholdt inklusion går i dybden

Digitalt demokrati gør det nemmere for borgere at levere deres input når de har tid, på den måde de har lyst og på det digitale medie de har til rådighed. Barrieren er lavere, da det kan være nemmere at smide en kommentar, uploade et forslag eller stemme på forskellige valgmuligheder digitalt end at skulle møde op i et fast tidsrum og stemme eller diskutere.

Kombineret med analoge og håndholdte indsatser som workshops, infoaftener og Tranbjerg Bibliotek som fysisk mødested og medborgerhus, understøttede vi både den brede inddragelse digitalt og den mere målrettede, hvor der var behov for det. Desværre mistede vi en del håndholdt inddragelse af ældre og unge på grund af COVID-19.

Er du interesseret i at høre mere om den digitale platform eller deltagerbudgetter?

Så kan du kontakte Frederik Pedersen fra Borgerservice på Frip@aarhus.dk og høre mere.