Liste over frivillige Corona-initiativer skaber muligheder for den enkelte borger

På grund af Corona-pandemien er det som bekendt ikke muligt at mødes fysisk, og derfor kan flere frivillige foreninger ikke tilbyde den hjælp, de plejer. Samtidigt har mange af foreningerne dog åbnet op for nye digitale tiltag og fællesskaber, der kan støtte under denne tid.

Sammen med Frivilligcenter Aarhus har vi lavet en side, hvor man som forening eller organisation kan skrive tilbud ind - så både borgere, medarbejdere og organisationer kan gå ind se på, hvad der er af særlige tilbud under denne krise.
Pernille Brandt, udviklingskonsulent i Sekretariatet for Innovation og Samskabelse i MSB

Flere af tiltagene er eksisterende tilbud fra foreningerne, mens andre er særlige tiltag, der er kommet til på grund af de nye udfordringer Corona bringer med sig.

Hvordan startede samarbejdet?

I MSB er der i forvejen et samarbejde med flere frivillige foreningsnetværk, og allerede inden Corona samarbejdede de med Frivilligcenter Aarhus.

Vi har i forvejen et samarbejde med MBU og Frivilligcentret om, hvordan vi kan udvikle den side, der hedder ‘Find din forening’.
Pernille Brandt, udviklingskonsulent i Sekretariatet for Innovation og Samskabelse i MSB

'Find din forening' er en oversigt over alle de frivillige foreninger og tilbud i Aarhus, og den har til formål at gøre det nemmere for borgere og ansatte i kommunen at finde det tilbud, som passer til den enkeltes behov og lyst.

Det eksisterende samarbejde mellem MSB, MBU og Frivilligcenter Aarhus har gjort, at arbejdet med at finde foreninger og skabe overblik i forhold til Corona-tilbud blev muligt at sætte i søen hurtigt. 

Det arbejde (med ‘Find din forening’, red.) var vi i forvejen i gang med, så da det her brød ud, blev vi enige om at lave denne side, og så fandt vi hurtigt en skabelon for det – og derfra tog det ikke lang tid – og så kan den løbende blive opdateret med nye tiltag.
Pernille Brandt, udviklingskonsulent i Sekretariatet for Innovation og Samskabelse i MSB

Så mange tiltag som muligt

For at samle så mange initiativer som muligt har de skrevet ud til alle de forskellige organisationer, de kender, og som MSB i forvejen har som en del af deres frivillignetværk. Her har foreningerne selv mulighed for at byde sig til ved at skrive eget tilbud ind på siden. 

Dertil rummer listen også tilbud fra det offentlige herunder myndighedernes Corona-hotline og informationsside, rådgivning fra Aarhus Kommune og Region Midtjyllands PsykInfo. 

Og så har Frivilligcentret skrevet ud til deres organisationer – og de har mange medlemsorganisationer – om de havde noget særligt, der skulle på listen.
Pernille Brandt, udviklingskonsulent i Sekretariatet for Innovation og Samskabelse i MSB

Listen er altså en sammenfatning af frivillige foreninger fra Aarhus, landsdækkende initiativer som fællessang samt offentlige myndigheders rådgivningstilbud.

Hvem får glæde af initiativet?

Formålet med den samlede oversigt er at synliggøre de mange Corona-initiativer over for både borgere, foreninger og fagfolk i Aarhus Kommune.

Forhåbentlig er det også med til at gøre det nemmere for sagsbehandlere og andre fagfolk i Aarhus Kommune at fortælle borgerne om de mange frivillige tilbud, der er. Det skal skabe bedre overblik og større synlighed overfor de tilbud, der eksisterer – og i sidste ende hjælper det borgerne i Aarhus.

En mere åben kommune

Initiativet viser, hvordan vi som kommune forsøger at skabe bedre muligheder for og giver værdi til borgerne gennem samskabelse med de frivillige foreninger. Oversigten viser også, at det giver mening at samle initiativer på tværs af foreninger og offentlige tilbud, da den enkelte borger ikke nødvendigvis skelner, når der er behov for hjælp.

Her kan du finde oversigten med listen over frivillige corona-initiativer