Hjælpepakke til foreningerne skal afhjælpe følgerne af corona

Nu er der hjælp at hente til økonomisk trængte foreninger i Aarhus. Hjælpepakken er tilgængelig for alle foreninger for seniorer.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune er klar med en hjælpepakke til trængte foreninger for seniorer i Aarhus. Med en omfordeling af midlerne i eksisterende puljer, får foreningerne tid og mulighed for at rejse sig efter krisen. Det er nødvendigt, da foreningerne ikke har haft mulighed for at sikre deres indtægter under Corona-pandemien. Samtidig har foreningerne udvist stort samfundssind og har hjulpet andre mennesker i en svær tid. Derfor modtager de nu en håndsrækning fra kommunen i form af en hjælpepakke.

Hjælpepakken består af tre elementer, som tilsammen gør det muligt for foreningerne at rejse sig. Foreningerne har haft de sædvanlige driftsudgifter, men har måtte omlægge deres aktiviteter, så de kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Samtidig har de ikke haft mulighed for at få indtægter fra deres sædvanlige indtægtskilder, som for eksempel genbrugsbutikker, kursusaktiviteter, sociale cafeer med videre. 

Gentænker §18 midler og samarbejdsaftaler 

Sammen med Sundhed og Omsorgs Frivilligråd gentænkes rammerne for uddelingen af §18-midlerne, som uddeles til frivillige sociale foreninger på seniorområdet. Her vil foreningerne i 2. runde 2020 kunne søge til de Corona-relaterede tiltag, de har sat i værk og til at få dækket eventuelle omkostninger i forbindelse med Corona. 

Dernæst vil de omkring 40 samarbejdspartnerne, som har en formaliseret samarbejdsaftale med Sundhed og Omsorg; Folkekirken Aarhus, Røde Kors, Ældresagen og mange flere få mulighed for at udskyde ellers planlagte og aftalte aktiviteter i lyset af den nuværende situation.  

Endelig bliver der fra Ensomhedsplanen for 2020 afsat 525.000 kr., som patientforeninger, seniorforeninger og sociale foreninger, der har indsatser på ældreområdet, kan søge. Midlerne bliver givet til at understøtte eksisterende eller iværksætte nye initiativer og aktiviteter, der kan modvirke ensomhed og isolation, som følge af Corona-perioden. Det sker med henblik på at holde hånden under dem, der tager sig af samfundets sårbare grupper.