Anbefalingerne vi arbejder ud fra

Direktørgruppens 6 anbefalinger

Direktørgruppen i Aarhus Kommune har udpeget seks anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke rammerne for frivillighed og samskabelse. De peger særligt indad mod organisatoriske, kulturelle og strukturelle ændringer i kommunen. Se anbefalingerne her:

Anbefalinger fra udvalget for frivillighed og samskabelse

Dertil kommer de otte anbefalinger, som blev udarbejdet af 17.4-udvalget for frivillighed og samskabelse i forbindelse med, at Aarhus var Europæisk Frivillighovedstad i 2018, og som har fokus på omstillingen udadtil mellem kommune, foreninger, virksomheder og borgere. Se anbefalingerne her:

Anbefalinger fra udgivelsen Frivillighed i Fremtiden

Udgivelsen ’Frivillighed i Fremtiden’, som er en erfaringsopsamling fra frivillighovedstadsåret, der retter sig nationalt mod hele Danmark. Se anbefalingerne her:

Find flere informationer om Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse

I pjecen herunder kan du kan læse mere om os i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse, vores opgave i arbejdet med anbefalingerne, hvad man kan komme til os med, og hvordan vi kan hjælpe hinanden i arbejdet på tværs af Aarhus Kommune.