Vil du være med som frivillig?

Der arbejdes på at få skabt en større synlighed af organisationerne, som tit kunne bruge ekstra hænder til deres mange projekter. Indtil videre kan de fleste kontaktes på mail eller igennem deres Facebook-sider.

Via Facebook-gruppen ’Grønne aktører i Aarhus’ kan du finde kontaktoplysningerne hos de forskellige grupper og følge med i aktuelle events og projekter.

Jakob er frivillig hos Danmarks Naturfredningsforening

Én af de frivillige inden for det grønne område er Jakob Aandstad Sørensen, der blev frivillig i Danmarks Naturfredningsforening som noget af det allerførste, da han i 2014 flyttede fra landet til Aarhus for at studere, da han gerne ville møde andre, der deler hans interesse for naturen:

Jeg har i mange år været glad for at rende rundt i naturen og lede efter dyr, planter, svampe m.m.. Indtil jeg flyttede til Aarhus kendte jeg dog ingen andre end mig selv, der rendte rundt i naturen og ”kratluskede”. Derfor betød det også meget for mig at møde andre, som interesserede sig for naturen.
Jakob Aandstad Sørensen, frivillig i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus.

Jakob Aandstad Sørensen tog i 2018 initiativet til at samle lokale grønne aktører i gruppen ’Grønne Aktører i Aarhus’:

Jeg opdagede hurtigt, at Aarhus er fyldt med grønne ildsjæle, som kæmper for at gøre verden grønnere, vildere og mere bæredygtig. Jeg opdagede dog også, at mange kæmpede for det samme hver for sig uden meget kendskab til hinanden. I 2018 tog jeg derfor initiativet til at samle så mange lokale grønne aktører som muligt i gruppen ’Grønne Aktører i Aarhus’ for blandt andet at facilitere mere samarbejde. Dermed kunne vi stå stærkere i vores fælles kamp. Det er fantastisk at møde ligesindede, og det har givet mig utroligt mange skønne oplevelser gennem tiden.
Jakob Aandstad Sørensen, frivillig i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus.